امور مالی
1402/7/16 یکشنبه
🔺️قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور : 

.


قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور : 

▫️اعلام تاریخ ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از طریق سامانه گلستان به آدرس؛
 www.reg.pnu.ac.ir 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر