امور مالی
1402/7/16 یکشنبه
❇️درخواست هایی که بصورت سیستمی و غیرحضوری انجام می پذیرد❇️

.

دانشجویان محترم:
همانگونه که مستحضرید بسیاری از امور آموزشی بصورت سیستمی و غیرحضوری و از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان یا قسمت دانشجو - درخواست های سیستم گلستان و طبق تاریخ های اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه قابل انجام می باشد و نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه نمی باشد.

🔸توجه توجه: ملاک بررسی کارشناسان آموزش دانشگاه، درخواست هایی است که در موعد مقرر و از طریق سیستم گلستان ارسال می گردد 

ضمنا در صورتی که بهر دلیلی با درخواست شما موافقت نگردد، کارشناس آموزش در قسمت توضیحات، دلایل عدم موافقت با درخواست شما را نوشته و یا توضیحات لازم در خصوص رفع نواقص را به شما اعلام خواهد کرد.
لذا ضروری است دانشجویان محترم پس از ثبت درخواست خود در پیشخوان خدمت، روزانه از طریق گزینه مشاهده گردش کار آخرین وضعیت درخواست خود را بررسی نمایند.


🔻 درخواست هایی که از طریق ((پیشخوان خدمت سیستم گلستان)) قابل انجام می باشد: 👇👇

1. درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
 
2. درخواست تغییر رشته (طبق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه) 

3. درخواست تطبیق واحد یا معادلسازی دروس (طبق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه)

4. درخواست معرفی به استاد (طبق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه) 

❇️ تذکر مهم: (لازم است دانشجو پس از تایید کارشناس آموزش، جهت پرداخت شهریه، تایید نهایی و دریافت معرفی نامه حضورا به دانشگاه مراجعه نماید)

5. درخواست بررسی ترم آخر بودن (مسئول بررسی کارشناس رشته آموزش)

6. درخواست اصلاح مشخصات شناسنامه ای (مسئول بررسی کارشناس رشته آموزش)

7. درخواست مرخصی زایمان (طبق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه)
 (مسئول بررسی کارشناس رشته آموزش)

8. درخواست لغو عدم مراجعه (مسئول بررسی کارشناس رشته آموزش)

9. درخواست مرخصی با احتساب در سنوات (مسئول بررسی کارشناس رشته آموزش)

10. درخواست انصراف و یا لغو انصراف

11. درخواست بازگشت دانشجویان مهمان دائم به مرکز مبداء 

12. درخواست تسویه حساب (مسئول بررسی اولیه، کارشناس رشته آموزش)

❇️ تذکر: (پس از تایید کارشناس آموزش، فرم تسویه حساب در چرخه تایید قسمت های مختلف دانشگاه قرار خواهد گرفت و روند آن از طریق گزارش ۵۲۲ برای دانشجو قابل رویت و پیگیری خواهد بود)

13. درخواست مهمان دائم (طبق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه) 

🔸 درخواست هایی که از طریق منوی ((دانشجو - درخواست ها)) سیستم گلستان قابل انجام می باشد:

14. درخواست مهمان موقت (طبق تاریخ مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه) 🔸تذکر اول: جهت انجام برخی از درخواست ها، در صورت بدهکار بودن دانشجو امکان ثبت درخواست وجود نخواهد داشت.
🔸تذکر دوم: انجام درخواست در پیشخوان خدمت دو مرحله است:
۱. ایجاد درخواست
۲. تایید و ارسال آن.
در صورتی که دانشجو مرحله دوم را انجام ندهد درخواست ایشان برای کارشناس آموزش ارسال نمی گردد، لذا قابل مشاهده و بررسی نخواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر